Fejléc
    2020. augusztus 12. szerda, Klára napja van
Fejléc
   Nyitóoldal | Eladó kastélyok | Kastélymúzeumok | Kastélyszállók | Belépés
Kastélykereső
Régió
Magyarország (75)
Erdély (6)
Felvidék (2)
Délvidék (2)
Felsõõrvidék (1)
Kárpátalja (1)
Család
Ismeretlen (9)
Károlyi (6)
Podmaniczky (3)
Zichy (3)
Teleki (3)
» összes
Stílus
Klasszicista (20)
Ismeretlen (18)
Barokk (16)
Eklektikus (11)
Romantikus (7)
» összes
Építész
Ismeretlen (71)
Ybl Miklós (5)
Hild József (2)
Fellner Jakab (2)
Ray Rezsõ (1)
» összes
Művelési ág
Ismeretlen (22)
Múzeum (11)
Magántulajdon (7)
Hotel (7)
Oktatási intézet (6)
» összes
új keresés

Miklósvári Miklós kastély

KastélyAz adatlap módosításához vagy bővítéséhez kattintson ide

Régió: Magyarország
Megye: Borsod Abaúj Zemplén
Település: Alacska
Építés éve: 1850
Család: Miklósvári Miklós
Stílus: Ismeretlen
Építész: Ismeretlen
Művelési ág: Ismeretlen

Fekvés

Az Alacska név oklevelekben 1280 körül tûnik fel, Alacskay Zadúr leánya, Haripáni Izóth özvegye perében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy már ebben az idõben faluként létezett. Annyi bizonyos, hogy ebben az idõben templommal nem rendelkezett, mivel nem szerepel az 1330-as évekbõl származó pápai tizedjegyzékben, viszont már kialakult településre utalnak a XIV-XV. században folyó határ és birtok perek. A XV. században a huszita háború jelentett akadályt, a XVI-XVII. században pedig a török támadások bénították meg a gazdasági fejlõdést. Amíg az ország kevésbé fenyegetett területén már a XV. században a szántóterület túlnyomó többségére kiterjed a háromnyomásos gazdálkodás, addig Alacskán még a XVIII. században is csak a kétnyomásos gazdálkodást ismerték. A török támadás 1554-ben érte el Borsod Vármegye határát. Alacskát ekkor még elkerülte a veszély. A majdnem egy évszázadig tartó békés korszak idején Alacskán is kiépült az egyházszervezet, s a XVI. századtól mint leányegyház Sajószentpéterhez tartozott. A XVI. századra a családnevek kialakulása is befejezõdött. Alacska az 1550-es évek végén került török kézre. A község hódoltsági terület lett. Fülekre fizette az adót, amit a török folyton emelt, s ráadásul szolgáltatásokat is rótt a községre. A mezõgazdaságon belül Alacskán már a XVI-XVII. században kiemelkedett a szõlõmûvelés. Az 1601-ben készített pecsét emblémája is bortermelõ jelleget tükröz, az emblémát ugyanis címerpajzson található szõlõmetszõ kés alkotja.1771.kétszeresen is jelentõs dátum a község életében. Ez évtõl kezdték el bõvíteni a templomot és tornyot is építettek hozzá, és ez évben kapta meg Alacska az urbáriumot. Az úrbérrendezés hatását nehéz egyértelmûen megítélni, kétségtelen, hogy messze kiható jelentõséggel bírt. Az adók beszedése állandó gondot jelentett a községben. 1801-ben a falu 2 évre kapott adómentességet tûzkár miatt, 1804-ben pedig esõ miatt. Az 1848-49-es szabadságharcról csak annyit õrzött meg a szájhagyomány, hogy Alacskaiak is részt vettek benne és a cári csapatok Alacskára is bevonultak, és a község fõterén borban fõzték a húst. Az 1848-as törvények közül a falu életében a legnagyobb jelentõséggel a jobbágyfelszabadítás bírt. Alacska ma bányászközségként él a köztudatban. Az elsõ kõszénbányát 1888-ban nyitották meg. Ettõl az idõtõl kezdve a kizárólag mezõgazdasági jellegû kisközséget egyre szorosabb kapcsolat fûzte a bányához. 1928. szeptember 1-re épült fel az új iskola, a Dr. Gróf Miklósvári Miklós Elemér által adományozott telken. A XIX-XX. század legnagyobb befolyással rendelkezõ birtokos családja a Miklósvári Miklós család, kiemelkedõ tagjai: Miklós Gyula ( 1832-1894 ) országos borászati kormánybiztos, a Filoxéra elleni harc országos vezetõje, és Miklós Ödön ( 1856-1923 ) földmûvelésügyi államtitkár / fõrend /, aki az alacskai kastély parkjában van eltemetve, síremlékét: Molnár-C. Pál világhírû festõmûvészünk tervezte meg, és készítette el. Alacskán született 1754. december 6-án Gelei József író, mûfordító, tanár is.

Előzmények

A XIX. és a XX. században Alacskán a birtokos családok közül a legnagyobb befolyással a Miklós család rendelkezett.

Az építés

A kastély életútja

A kastélyt 2008-ban felújították.

Kastélypark

Képek

KastélyKastélyKastélyKastélygróf. Miklósvári Miklós ÖdönKorabeli kép a kastélyrólKorabeli kép a kastélyparkrólKorabeli kép a kastélyból

Copyright 2008-2015 Top Choice Kft.
Minden jog fenntartva